Termeni și condiții generale de utilizare a platformei MentAid

 1. INTRODUCERE GENERALĂ

Documentul prezent definește cadrul în care FURNIZORUL (MENTAID EVENTS SRL) este de acord să presteze servicii UTILIZATORILOR platformei mentaid.ro.

Platforma MentAid (www.mentaid.ro) reprezintă o platformă complexă care conține pagini web cu conținuturi multimedia și aplicații interactive, care poate fi utilizată în mediul online de mai multe categorii de utilizatori cu roluri diferite. SC MENTAID EVENTS SRL este dezvoltatorul și proprietarul platformei MentAid (www.mentaid.ro), incluzând conținuturile și funcționalitățile pe care le pot accesa utilizatorii.

Pentru a putea utiliza această platformă, dvs. trebuie să cunoașteți, să acceptați și să respectați pe tot parcursul utilizării MentAid condițiile prezentate în:

– TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE (prezentul document):

Politica de confidențialitate

Politica privind utilizarea cookie

Vă rugăm să citiți acești termeni și condiții cu atenție pentru folosirea în cele mai bune condiții a platformei. Utilizarea oricărei porțiuni a acestei platforme implică acceptarea tacită a termenilor și a condițiilor de utilizare prezentate mai jos, care reprezintă înțelegerea (contractul) dintre părți.

În calitate de proprietare, autor și  administrator al platformei MentAid, SC MENTAID EVENTS SRL își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestuia, precum și Termenii și condițiile generale de utilizare și Politica de confidențialitate, fără o notificare prealabilă. Astfel, dacă doriți să fiți mereu actualizat cu privire la Termenii și condițiile generale de utilizare, este nevoie să reveniți să citiți acești termeni. Dacă nu sunteți de acord cu respectarea Termenilor și Condițiilor, trebuie să încetați folosirea platformei.

Prin acceptarea termenilor și condițiilor generale utilizatorii se angajează să nu descarce, distribuie, copieze, transmite, stocheze, facă publice, ofere spre vânzare, închirieze sau să transmită în orice fel conținutul specific din platformă, decât atunci când acest aspect este specific menționat.

 1. DESCRIEREA SERVICIILOR

FURNIZORUL oferă prin cadrul platformei MentAid mai multe tipuri de servicii și produse de psihoeducație online adresate publicului larg, dar și specialiștilor în Psihologie interesați. Produsele de psihoeducație sunt organizate sub forma de module online, fiecare modul acoperind o anumită temă. O parte din aceste servicii sunt oferite în mod gratuit, fără a fi nevoie crearea unui cont pe platformă. Alte servicii sunt oferite tot gratuit, doar după crearea unui cont de utilizator valid. Alte servicii sunt oferite contra cost, strict după crearea unui cont de utilizator valid. Platforma MentAid este realizată flexibil, conținutul putând fi accesat în funcție de interesele și nevoile fiecărui utlizator în parte.

Serviciile sau produsele MentAid (prestate de FURNIZOR sau alte companii afliate/ colaboratori) NU SE ADRESEAZĂ ÎN NICIUN CAZ SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ. Dacă aveți nevoie de ajutor imediat sau dacă viața dumneavoastră este pusă în pericol, nu folosiți acest serviciu, ci sunați la 112, îndreptați-vă spre cea mai apropiată unitate de primire urgențe, luați legătura cu medicul de familie sau cu liniile TELVERDE potrivite cazului dumneavoastră. Primul ajutor în sănătate mintală este diferit de Primul ajutor psihologic, așa cum le înțelege literatura de specialitate.

Utilizarea serviciilor și produselor de pe platforma MentAid nu necesită cerințe tehnice deosebite pentru a putea fi folosite. Conținutul poate fi parcurs prin intermediul oricărui browser sau telefon de tip smartphone. Se recomandă utilizarea unor versiuni noi ale oricărora din browserele: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, sau Google Chrome, iar pentru smartphone, sistemele Android 8+ sau iOS 10+.

 1. DREPTURI DE AUTOR ȘI FOLOSIRE A CONȚINUTULUI

Tot conținutul pe care îl vedeți/citiți/auziți/utilizați pe această platformă („CONȚINUT”), ca de exemplu, toate textele, fotografiile, ilustrațiile, graficele, clipurile audio, clipurile video și clipurile audio-vizuale, aplicațiile web sunt protejate de legislația dreptului de autor, precum și de către toate tratatele internaționale aplicabile în domeniul dreptului de autor.

Drepturile de autor la CONȚINUT sunt proprietatea S.C. MENTAID EVENTS S.R.L. Conținutul complet al acestui site este protejat de copyright ca operă colectivă, conform cu legislația aplicabilă în materie de drepturi de autor și copyright, iar S.C. MENTAID EVENTS S.R.L. este singurul care deține drepturile de a selecționa, coordona, aranja, îmbunătăți, completa, modifica, sau șterge informațiile care fac parte din CONȚINUT. 

Copierea, stocarea, modificarea parțială sau în întregime a site-ului sau a conținutului este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare privind protecția drepturilor de autor. În calitate de utilizator, dumneavoastra sunteți pe deplin acord cu cele mai sus menționate. Excepție la condițiile menționate fac doar acele aspecte din CONȚINUT unde sunt specific menționate drepturile de folosire (ex. generarea unui plan de acțiune în format .pdf, marcat cu textul cu titlu de exemplu: „Poți lua acest plan cu tine!”.

S.C. MENTAID EVENTS S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica atât conținutul cât și funcționalitatea acestei platforme în orice fel, de a limita accesul la această platformă sau de a închide această platformă în orice moment pentru orice motiv pe care îl va considera oportun și conform cu legislația în vigoare, fără notificare prealabilă și nu va fi răspunzător sub nicio formă de posibilele consecințe ale unor asemenea schimbări. Prin folosirea platformei MentAid, sunteți pe deplin de acord cu acest aspect.

 1. CONFIDENȚIALITATE

Pentru a putea presta servicii către utilizatori, FURNIZORUL poate solicita anumite date cu caracter personal sau alte informații de la aceștia. FURNIZORUL se angajează să solicite, să prelucreze, să păstreze și să protejeze cu maximă responsabilitate datele dvs., respectând legislația în vigoare, în conformitate cu Politica de confidențialitate.

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, începând din data de 25 mai 2018 (data aplicării acestui act normativ european), S.C. MENTAID EVENTS S.R.L nu vor mai avea obligația notificării  prelucrărilor de date.

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizarea platformei MentAid se face pe propria răspundere. În nicio împrejurare FURNIZORUL sau oricare reprezentant nu poate fi făcut responsabil de pierderea sau dauna directă sau indirectă provocată de accesul la platformă sau legată de acces, de utilizarea sau lipsa aptitudinii de utilizare a acestei platforme sau de încrederea dumneavoastră față de informațiile furnizate pe această platformă. Această limitare se aplică la pierderi și la daune de orice fel, fie ele directe sau indirecte, generale, speciale, accidentale, consecutive, exemplare sau altele, inclusiv pierderea de date.

În plus, dorim să vă reamintim că Internetul nu poate garanta securitatea totală, disponibilitatea și integritatea totală a transmiterii de date și, prin urmare, nu ne asumăm răspunderea în caz de erori, omisiuni, eliminări, întârzieri, defecțiuni (incluzând, fără limitare, acțiunile virușilor) ale liniilor de comunicare, ale componentelor hardware şi software independente de controlul nostru sau în cazul utilizării neautorizate sau a posibilelor degradări ale conținutului publicat pe platforma MentAid.

 1. LINK-URI HYPERTEXT

Unele dintre link-urile hypertext incluse în platforma MentAid vă pot conduce pe Site-uri ale Terților, indiferent de scopul acestora (ex. rețea de socializare, Youtube, informare, etc) ale căror conținuturi nu le putem controla. Nu suntem răspunzători în niciun fel pentru conținutul și/sau comportamentul acestor Site-uri ale Terților. Prin urmare, nu garantăm fiabilitatea sau exactitatea informațiilor şi/sau a conținuturilor publicate pe aceste Site-uri ale Terților. Aceste Site-uri ale Terților pot avea practici diferite de procesare a datelor cu caracter personal decât platforma MentAid. Vă reamintim că nu deținem niciun control asupra procesării şi colectării datelor cu caracter personal de către Site-urile Terților şi vă invităm să consultați politicile acestora de protecție a datelor cu caracter personal. În consecință şi în măsura în care aceste legături hypertext au fost incluse pe această platformă pentru a vă facilita navigarea pe Internet, consultarea site-urilor terților este alegerea şi răspunderea dvs. exclusivă.

 1. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI DUPĂ ÎNREGISTRAREA ÎN PLATFORMA

Orice cont de utilizator creat în MentAid poate avea un singur titular. Serviciile și produsele MentAid care sunt accesibile prin intermediul unui cont de utilizator se adresează și pot fi utilizate strict de către titularul contului. Acordarea accesului altor persoane la MentAid prin intermediul contului personal al cărui titular sunteți dvs. este considerată fraudă și se pedepsește conform legislației în vigoare. Ca UTILIZATOR sunteți în întregime răspunzător de păstrarea confidențialității asupra datelor de acces (email și parolă) spre contul dvs. MentAid.

De asemenea, aveți obligația să sesizați FURNIZORUL (contact@mentaid.ro) în legătură cu orice utilizare neautorizată a contului dvs. Pentru a preveni accesul neautorizat la contul dvs., folosiți la finalul fiecărei utilizări a platformei butonul de ieșire din contul dvs. (opțiunea „deconectare” sau „logout” din meniu). FURNIZORUL nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către dvs..

 1. RĂSPUNDEREA UTILIZATORULUI

Ca UTILIZATOR al MentAid sunteți în întregime responsabil de propriile acțiuni precum și de consecințele pe care acestea le pot avea. FURNIZORUL a depus toate eforturile pentru a oferi fiecărui tip de utilizator instrucțiunile necesare pentru utilizarea corespunzătoare a informațiilor și instrumentelor MentAid. Dacă întâmpinați orice dificultate în urmarea acestor instrucțiuni sau sesizați o lipsă de informații, sesizați FURNIZORULUI acest lucru (contact@mentaid.ro) și așteptați instrucțiuni înainte de a vă continua activitatea, pentru a preveni erorile de utilizare. FURNIZORUL nu poate fi făcut răspunzător de nicio acțiune necorespunzătoare întreprinsă de un UTILIZATOR în MentAid.

Prin acceptarea acestor termeni și condiții luați la cunoștință și sunteți de acord că FURNIZORUL poate dezactiva sau șterge contul dvs. dacă va constata că nu respectați condițiile de utilizare stabilite. FURNIZORUL nu poate fi obligat în acest caz să vă ramburseze serviciile achitate și nu este obligat să vă ofere un preaviz. De asemenea, dacă utilizarea dvs. necorespunzătoare produce daune oricărei componente MentAid sau utilizatorilor săi, FURNIZORUL poate să vă solicite achitarea daunelor corespunzătoare.

 1. LITIGII

Legea care guvernează raporturile juridice între părți prin acceptarea termenilor și condițiilor prezentate în acest document și în părțile sale integrante este legea română.

Ambele părți vor depune maximum de efort pentru soluționarea, pe cale amiabilă și în spiritul prevederilor contractuale, a litigiilor de orice natură izvorâte din executarea prezentului document.

Utilizatorul (consumatorul) are dreptul la o soluționare în afara curții de judecată a litigiilor între consumatori. Obiectul soluționării în afara curții de judecată a litigiului între consumatori sau a unui litigiu cu un consumator poate fi consultat aici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO

 1. ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ

Ca și parte a angajamentului nostru pentru îmbunătățire continuă a serviciilor și produselor MentAid, SC MENTAID EVENTS S.R.L. primește călduros comentariile și sugestiile dumneavoastră pentru unele sau toate condițiile și politicile menționate în prezenții Termeni și condiții. Pentru a contribui cu comentarii/ sugestii, ne puteți contacta prin e-mail la adresa contact@mentaid.ro

 1. DISPOZITII FINALE

UTILIZATORUL declară că a luat la cunoștință despre TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE DE UTILIZARE prezentate, Politica de confidențialitate și Politica privind utilizarea cookie și este de acord să respecte clauzele prezentate.

Pentru orice nelămuriri, în legătura cu utilizarea platformei, servicii și modalitatea de utilizare suntem bucuroși să vă oferim informații și asistență la: contact@mentaid.ro