IV. Anxietatea

Scop:

La finalul acestui modul vei fi familiarizat cu modalitatea în care anxietatea apare, cum e menţinută ea în viaţa unui individ, cum se manifestă, precum şi ce este de făcut pentru a ajuta pe cineva care trece printr-o stare anxioasă să îşi reducă din intensitatea trăirii sale.

DISPONIBIL ÎN CURÂND!